WELKOM

Update m.b.t. Coronavirus, 17-03-2020:
De praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM en blijft vooralsnog open. Face-to-face contacten worden zoveel mogelijk beperkt en vervangen door (beeld)bel-afspraken. Hierover wordt  afgestemd door de behandelaren.

In het uitzonderlijke geval dat er face-to-face afspraken plaatsvinden, kunnen deze alleen doorgaan als zowel de behandelaar als de cliënt geen klachten hebben (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts).
Mocht een behandelaar wel klachten hebben, dan zal deze zijn of haar  afspraken afzeggen en thuisblijven. Aan cliënten wordt gevraagd ook hun afspraak af te zeggen als zij zelf klachten hebben. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht (en evt. is beeldbellen mogelijk).

In de praktijk worden de hygiënemaatregelen gehanteerd, zoals opgesteld door het RIVM. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/poster-wat-moet-je-doen-coronavirus

Welkom op de website van Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal

De praktijk is er voor 4- tot en met 23-jarigen met psychische klachten en voor hun ouders / verzorgers. Het gaat om een kleinschalige praktijk, waarbij laagdrempeligheid, het bieden van kwaliteit en zorg op maat belangrijke pijlers zijn.

De praktijk is gevestigd aan Zorgplein Maas en Waal in Beneden-Leeuwen en aan de Huurlingsedam 81a in Wijchen.

Op deze website kun je meer informatie vinden over de problemen waar de behandelaren van  Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal bij kunnen helpen en op welke manier die hulp geboden wordt. Je kunt ook informatie vinden over de behandelaren en over de vergoedingen.

Er zijn daarnaast speciale pagina’s met uitleg voor kinderen, voor jeugdigen en jongeren, voor ouders en voor verwijzers.

Wil je een aanmelding doen? Dat kan via het aanmeldformulier.

De praktijk hecht waarde aan de privacy van (potentiële) cliënten en betrokkenen en daarom worden persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De praktijk heeft een privacystatement gepubliceerd, waarin staat welke acties de praktijk onderneemt.

kleine vlinder lichtblauw