GAMEN…EEN PROBLEEM?

Veel ouders maken zich zorgen over het gamegedrag van hun kinderen. In onderstaand artikel worden de belangrijkste feiten over gamen opgesomd en worden tips gegeven aan ouders.

Artikel