KLACHTENREGELING

Wanneer je een klacht hebt over de hulpverlening vanuit Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, dan is het advies om deze klacht eerst te bespreken met de behandelaar.

Als je er samen niet uitkomt en je hebt een andere behandelaar dan de praktijkhouder zelf (Floor Berens), dan kan een gesprek worden ingepland met de praktijkhouder.

Mocht je er met de praktijkhouder niet uitkomen, dan kun je de LVVP (beroepsvereniging) inschakelen. Voor meer informatie, zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/.

Je kunt ook overwegen om een klacht in te dienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Voor meer informatie, zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.