MENNO VAN VLIET

Mijn naam is Menno van Vliet en ik ben als GZ-psycholoog verbonden aan Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

Ik ben in 1997 in Nijmegen afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt bij een adviesbureau voor opleiding en beroep.  Hier bood ik naast begeleiding en advisering in school- en beroepskeuze ook advisering en begeleiding aan jongeren, ouders en scholen op het gebied van problemen die een belemmering kunnen vormen in een schoolloopbaan, zoals faalangst, sociale angst en leerproblemen. 

De afgelopen jaren heb ik als GZ-psycholoog vooral in de zorg gewerkt. Zowel in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ heb ik met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen gewerkt en met hun ouders of verzorgers. 

Vanaf september 2015 verzorg ik als GZ-psycholoog diagnostiek en behandelingen binnen de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal in Beneden-Leeuwen. Ik ken Floor Berens (praktijkhouder) sinds wij in 2010 allebei startten met de opleiding tot GZ-psycholoog en ik kan mij helemaal vinden in de werkwijze en uitgangspunten zoals zij deze voor haar praktijk geformuleerd heeft. Ik ga in mijn contact uit van een persoonlijke benadering, gericht op en met respect voor ieders eigenheid en hulpvraag, waarbij hulpvragen en klachten worden vertaald naar een passende behandeling. Ik ga graag op zoek naar eigen kracht en oplossingen van kinderen, jongeren en hun ouders, om daar vanuit mijn eigen professionaliteit bij aan te sluiten. Indien passend bij de klacht en de persoon zet ik in mijn behandelingen ook graag creatieve werkvormen in. 

Net als Floor vind ik het belangrijk om mij zelf te blijven ontwikkelen en om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Zo heb ik de training tot EMDR-therapeut gevolgd, gericht op het verwerken van nare en traumatische ervaringen. Daarnaast heb ik onder meer nascholing gevolgd gericht op kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld en op jongeren met homoseksuele gevoelens die het nog moeilijk vinden hier mee om te gaan. Daarnaast heb ik de training gevolgd tot ACT-therapeut (Acceptance and commitment therapy). 

Ik ben op maandagen aanwezig op de locatie in Wijchen.

Let op: nog aanwezig t/m augustus 2020

Registraties / lidmaatschappen
BIG-registratie: 39916284925
Gezondheidszorgpsycholoog
Persoonlijke AGB-code: 94-008579

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
Beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog NIP
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP