OUDERS

Alle kinderen, jeugdigen en jongeren in Nederland zitten tijdens een bepaalde periode van hun leven minder lekker in hun vel. Dat is normaal. Maar soms is er sprake van klachten die het dagelijkse leven (erg) kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld bij kinderen, jeugdigen en jongeren die bang, boos, verdrietig, somber of onzeker zijn en daar veel last van hebben. Die veel piekeren, zich terugtrekken, niet kunnen slapen, zich moeilijk kunnen concentreren, bepaalde dingen niet durven (en uit de weg gaan of met intense angst doorstaan), erg opstandig reageren etc.

sad_child_portrait

Als ouder kan het ingewikkeld zijn om je kind daarmee te zien worstelen. Of om je kind te zien vastlopen, bijvoorbeeld in het contact met vrienden; in leersituaties op school of in de thuissituatie.

Misschien zou je de klachten van je kind soms zelfs willen overnemen of op een andere manier willen oplossen. Want waarschijnlijk vind je het het allerbelangrijkste dat het goed gaat met je kind;  dat het lekker in zijn of haar vel zit en niet bang, boos, verdrietig, somber of onzeker is.

Als je je zorgen maakt over je kind, dan kan het helpen om naar een kinder- en jeugdpsycholoog te gaan. Bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal kun je je kind aanmelden en vervolgens wordt er een intakegesprek ingepland. In dat gesprek wordt kennisgemaakt en  stilgestaan bij de achtergrond van de klachten. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de sterke kanten van je kind.

PMW clienten (21)

Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij je hulpvraag en dan wordt ook  besproken of je als ouder een hulpvraag voor jezelf hebt. Soms kan het namelijk zo ingewikkeld worden dat je als ouder niet meer weet hoe je je kind kunt helpen. Of kun je het idee krijgen dat je geen invloed meer hebt op het gedrag van je kind en dat je samen in een negatieve spiraal terecht bent gekomen. In gesprekken kunnen dan adviezen worden besproken (evt. aanvullend op de behandeling van je kind).

Uitgangspunt in ouderbegeleidingsgesprekken is dat je als ouder zelf je kind het beste kent en dat ik als kinder- en jeugdpsycholoog, vanuit kennis en ervaring, kan meedenken in adviezen die je kunt oppakken. Ik zie het als een samenwerking waarin we ‘op maat’ kijken naar het aanpakken van problemen.

Het kan ook zijn dat er een systeemtherapie wordt ingezet, waarbij ouders samen met hun kind(eren) komen; of dat er een individuele behandeling voor het kind wordt opgestart.
Ouders worden sowieso altijd betrokken (door informatie te geven over de behandeling en de voortgang ervan).

PMW clienten (3)

Op de pagina met informatie over de werkwijze bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal vind je meer informatie over de procedures.

Daarnaast vind je op de website aanvullende informatie over:

Als je nog vragen hebt, schroom dan niet om contact op te nemen.

kleine vlinder roze_2