FLOOR BERENS

Mijn naam is Floor Berens en ik ben praktijkhouder, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en WaalFoto 4_jpg

In juli 2006 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en daarna heb ik op verschillende plekken gewerkt en veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders. Ik heb bijvoorbeeld in een grote instelling gewerkt, met kinderen die in leefgroepen woonden. Ik heb ook sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen gegeven aan kinderen op basisscholen en ik heb lesgegeven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heb ik in verschillende praktijken gewerkt, waar ik diagnostiek heb verricht en behandelingen heb gegeven aan kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders. Ik heb zowel in de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ gewerkt.

Ik heb veel geleerd over hoe psychologische zorg geboden kan worden en in september 2014 ben ik gestart met Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal in Beneden-Leeuwen. In januari 2018 is er een locatie in Wijchen bij gekomen en daar werk ik nu zelf drie dagen per week.

De eigen praktijk geeft me de ruimte om mijn passie te volgen en mijn passie is om kinderen, jeugdigen, jongeren en (jong)volwassenen die zijn vastgelopen, weer in hun kracht te zetten. Laagdrempeligheid en professionaliteit vind ik daarbij erg belangrijk en daarom besteed ik extra veel aandacht aan de volgende uitgangspunten:

  • Laagdrempelig zijn (o.a. makkelijk bereikbaar zijn, toegankelijk zijn, het contact aangaan vanuit een persoonlijke benadering);
  • Kwaliteit bieden (o.a. wetenschappelijk bewezen behandelingen aanbieden, aandacht hebben voor recente ontwikkelingen en deskundigheidsbevordering);
  • Zorg op maat bieden (o.a. zorg die is afgestemd op de hulpvrager en zijn of haar omgeving, zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig).

Om kwaliteit te kunnen bieden en omdat ik denk dat iedereen altijd in ontwikkeling blijft, volg ik cursussen en opleidingen om mijn kennis op peil te houden. Daarnaast organiseer ik intervisiemomenten met collega’s.

Ik doceer ook aan de GZ-opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen, een opleiding voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Eerst heb ik de module Angst- en Stemmingsklachten gegeven en nu geef ik de module ‘Proces van Psychologisch handelen’, waarin het gaat om reflecteren op jezelf als therapeut en het betrekken van het systeem (de omgeving) van de cliënt. Dat zijn onderwerpen die ik erg belangrijk vind.

Eerder heb ik vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen ook de training ‘Bevorderen van alliantie’ gegeven (gericht op het verbeteren van de therapeutische relatie) en ook dat is een onderwerp waar aan ik veel waarde hecht.

Ik plan op dinsdagen en vrijdagen afspraken met cliënten op de locatie in Wijchen. Op donderdagen ben ik bezig met praktijkzaken..

 

Registraties / lidmaatschappen
BIG-registratie: 09916287225
Persoonlijke AGB-code: 94-012604
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)
PsyZorg Rivierenland
VEN (Vereniging EMDR Nederland)