STEEDS MEER ADHD-DIAGNOSES

Bij 3-5% van de kF709664A82inderen is sprake van ADHD en de diagnose wordt steeds vaker gesteld. Waarschijnlijk doordat kinderen steeds meer prikkels vanuit hun omgeving krijgen en de kinderen met een verhoogde prikkelgevoeligheid daar sterk(er) op reageren. Gelukkig zijn er veel effectieve interventies, zoals medicamenteuze ondersteuning, gedragstherapie en anders eten.
Bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal wordt veel gewerkt met de stop-denk-doe methode, ontspanningsoefeningen en Mindfulness. Met ouders en leerkrachten worden daarnaast adviezen besproken die zijn gericht op prikkelreductie (verminderen van prikkels) en over anders omgaan met al die prikkels.

Voor meer informatie over de toename van de ADHD-diagnose en maatschappelijke ontwikkelingen, zie http://www.ggznieuws.nl/home/maatschappelijke-ontwikkeling-oorzaak-van-toename-adhd/