DE VERGOEDINGEN

Vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt de behandeling vergoed door de gemeente waarin de gezaghebbende ouders / verzorgers ingeschreven staan. Er is een volledige vergoeding van de kosten, als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin zij ingeschreven staan.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Nijmegen een contract met de volgende gemeenten:

 • Berg en Dal;
 • Beuningen;
 • Druten;
 • Heumen;
 • Mook en Middelaar;
 • Nijmegen;
 • Wijchen.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Rivierenland een contract met de volgende gemeenten:

 • Buren;
 • Culemborg;
 • West-Betuwe;
 • Neder-Betuwe;
 • Tiel;
 • West Maas en Waal.

Het is ook mogelijk om zorg niet te laten declareren bij de gemeente en dan zijn de kosten voor de zorg volledig voor eigen rekening (90 euro per sessie).

Vergoedingen vanaf 18 jaar

Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt zorg gekoppeld aan pakketten en deze pakketten worden (bij de afsluiting) gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Er zijn de volgende pakket-opties:

 • Kort pakket (max. 5 sessies, inclusief indirecte tijd);
 • Middellang pakket (max. 8 sessies, inclusief indirecte tijd);
 • Intensief pakket (max. 12 sessies, inclusief indirecte tijd).

Soms is er sprake van een combinatie van pakketten. Het is namelijk mogelijk om binnen 1 kalenderjaar meerdere zorgzwaartepakketten te openen op dezelfde naam. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er meerdere (lichte tot matig ernstige) klachten zijn.
Voor elk pakket is een verwijzing nodig.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars en bij deze verzekeraars wordt de zorg volledig vergoed (er is dus geen eigen bijdrage). Let op: er is wel een eigen risico dat eerst in rekening wordt gebracht.

De verzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft:

 • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic);
 • CZ (CZ, CZ Direct, Delta Loyd, OHRA);
 • DSW (DSW, InTwente, Stad Holland, ASR, De Amersfoortse, Ditzo);
 • VGZ (Aevitae, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC Zorgverzekering, United Consumers, Univé, VGZ, ZEKUR) ;
 • VRZ (Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ).

Met Menzis (AnderZorg, FNV Menzis, HEMA, Menzis, PMA) heeft alleen de praktijkhouder, Floor Berens, een contract.

Het is ook mogelijk om zorg niet te laten declareren bij de ziektekostenverzekeraar en dan zijn de kosten voor de zorg volledig voor eigen rekening (90 euro per sessie).

Daarnaast is het zo dat behandeling voor een gering aantal klachten niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar en dan ook voor eigen rekening is. Het gaat om klachten waarbij geen DSM5-diagnose kan worden gesteld en om behandeling bij specifieke diagnoses. Meer informatie hierover is op te vragen bij de behandelaar.

Als je verzekerd bent bij een andere ziektekostenverzekeraar dan hierboven genoemd, dan ontvang je maandelijks een factuur van de sessies die hebben plaatsgevonden. Deze facturen dien je zelf te voldoen. Na afsluiting van het traject ontvang je een totaalfactuur en die kun je zelf indienen bij de verzekeraar. Afhankelijk van je polis krijg je dan alsnog een gedeelte van de kosten vergoed.

Niet nagekomen afspraken

Let op: kosten voor niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door gemeenten of ziektekostenverzekeraars. Het betreft geplande afspraken waarop je niet verschijnt (50 euro) en afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (25 euro). Zorg er dus voor dat je op tijd afzegt als een geplande afspraak niet kan doorgaan; dan kan deze kosteloos worden geannuleerd.

kleine vlinder lichtblauw