VERWIJZERS

Hoe doe ik een doorverwijzing?

Artsen kunnen een doorverwijzing doen naar Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal door (de ouders van) hun cliënt een verwijsbrief mee te geven. Cliënten kunnen vervolgens zelf contact opnemen met de praktijk om een aanmelding te doen. Dat kan door te bellen, te mailen of door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Voor meer informatie over het proces van de aanmelding zie hier.

Sinds januari 2015 zijn ook consulenten van het Sociaal Wijkteam / Vraagwijzer  officiële verwijzers. Voor hen geldt hetzelfde: zij kunnen een verwijsbrief opstellen (een zorgtoewijzing afgeven) en deze meegeven aan de cliënt. De cliënt kan zichzelf vervolgens aanmelden bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

Eisen verwijsbrief

Voor de verwijsbrief worden de richtlijnen van de NZa aangehouden. Dat betekent dat de verwijsbrief moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Verwijsdatum (deze mag maximaal een half jaar voor de datum van het intakegesprek liggen; daarnaast is het van belang dat de verwijzing uiterlijk wordt afgegeven op de datum van het intakegesprek);
  • Naam en functie van de verwijzer;
  • AGB-code van de verwijzer;
  • Stempel van de praktijk en / of handtekening van de verwijzer;
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op andere manier);
  • Aangeven dat er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ.

De cliënt geeft de verwijsbrief af tijdens het intakegesprek.

Uitwisseling van (aanvullende) informatie over de cliënt

Indien de verwijzer zelf aanvullende informatie wil geven op de verwijsbrief, dan kan (met toestemming van de cliënt) contact worden opgenomen met Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal. 

Nadat een cliënt zich heeft aangemeld, volgt een intakefase en deze wordt afgesloten met een startbrief voor de behandeling. Deze startbrief wordt (indien de cliënt daar toestemming voor geeft) verstuurd aan de verwijzer en aan andere betrokken hulpverleners en/of school. Bij de afsluiting van de behandeling volgt een afsluitbrief.

Meer informatie

  • Over de klachten die worden behandeld, zie hier.
  • Over de praktijk (de locatie, therapeut, werkwijze, samenwerkingen), zie hier.
  • Over de contracten met gemeenten en ziektekostenverzekeraars, zie hier.

Grote vlinder blauw