VOOR WIE?

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal biedt psychologische zorg aan 4 t/m 23-jarigenouders en gezinnen. Het gaat om psychologische zorg die valt onder de Generalistische Basis GGZ en dat houdt in dat het gaat om lichte tot matig ernstige klachten. Voorbeelden hiervan zijn:kleine vlinder lichtblauw

 • angstklachten (o.a. bang zijn om te falen, bang zijn om alleen te zijn, bang zijn voor bepaalde dieren, bang zijn om ziek te worden, bang zijn in sociale situaties, bang zijn om flauw te vallen of bang zijn in  andere specifieke situaties);
 • piekerklachten (o.a. gedachten moeilijk los kunnen laten, veel piekeren);
 • paniekklachten (o.a. snel in paniek raken, bang zijn om een paniekaanval te krijgen);
 • tics (o.a. knipperen met de ogen, haren / wimpers / wenkbrauwen trekken en/of andere handelingen die je automatisch uitvoert en die je in de weg zitten);
 • milde dwangklachten (o.a. je spullen altijd in dezelfde volgorde neerleggen, steeds opnieuw het slot van de deur controleren)
 • stemmingsklachten (o.a. niet lekker in je vel zitten, nergens zin in hebben, weinig energie hebben, snel verdrietig zijn, snel geïrriteerd raken of boos worden);
 • burn-out klachten / spanningsklachten (o.a. moeite met grenzen aangeven, je onrustig en gespannen voelen, lichamelijke klachten);
 • problemen met jezelf uiten / emotionele problemen (o.a. dingen opkroppen, moeite met praten over zorgen en problemen, confrontaties uit de weg gaan);
 • problemen met zelfbeeld (o.a. negatief denken over jezelf);
 • grensoverschrijdend gedrag (o.a. agressief, brutaal en opstandig gedrag);
 • verwerkingsproblemen / traumatische ervaringen (bijv. bij een echtscheiding, na het meemaken van een ongeluk of na een confrontatie met een ziekte en/of de dood);
 • problemen met weerbaarheid (bijv. moeite met voor jezelf opkomen, je mening geven);
 • problemen met sociale vaardigheden (bijv. moeite met het aangaan van contact met anderen);
 • omgaan met somatische klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden (bijv. veel hoofdpijn hebben);
 • slaapproblemen (o.a. moeite met inslapen, moeite met doorslapen, steeds uit bed komen);
 • opvoedingsproblemen (o.a. omgaan met opstandigheid bij kinderen);
 • communicatieproblemen tussen ouders en kinderen, jeugdigen, jongeren (bijv. veel ruzies thuis);
 • omgaan met AD(H)D, autisme, DCD en/of een andere ontwikkelingsstoornis;
 • omgaan met psychiatrische problematiek van ouders, broertjes of zusjes.

Vaak komen er meerdere klachten tegelijkertijd voor. En soms zijn er klachten die door meerdere disciplines kunnen worden behandeld.

In een intakegesprek worden de klachten eerst in kaart gebracht en daarna wordt een plan besproken om de klachten aan te pakken. Hierbij kunnen zowel het kind, de jeugdige, de jongere / jongvolwassene, als zijn of haar ouders worden betrokken. Ook broertjes, zusjes, partners, familieleden, de school of andere hulpverleners kunnen worden betrokken bij een behandeling. Zie ook de informatie bij ‘Werkwijze’.

Als je een aanmelding wilt doen in verband met een klacht die hierboven niet wordt genoemd, dan kun je eerst contact opnemen met de praktijkhouder / behandelaar, om te informeren waar je het beste terecht kunt. Zie de informatie bij ‘Contactgegevens’.

Zie ook de pagina’s met uitleg voor: