BEHANDELING

De behandeling wordt afgestemd op de klachten, de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind, de jeugdige, jongere, jongvolwassene en zijn of haar omgeving.

Het kan zijn dat er een individuele behandeling wordt opgestart (eventueel aangevuld met ouderbegeleiding) en/of dat er systeemtherapie wordt ingezet. Bij systeemtherapie worden meerdere gezinsleden betrokken en hierover worden van tevoren afspraken gemaakt.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van het behandelaanbod van Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal. Een aantal behandelvormen kun je aanklikken om meer informatie te lezen op de websites die gaan over die specifieke behandelvormen.

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • EMDR;
 • Write junior (schrijftherapie bij verwerkingsproblemen en trauma);
 • Ontspanningstraining;
 • Sociale vaardigheidstraining;
 • Weerbaarheidstraining (individueel);
 • Faalangstreductietraining (individueel);
 • Psycho-educatie bij autisme (o.a. ‘Ik ben speciaal’);
 • Psycho-educatie bij AD(H)D;
 • Stop-denk-doe training;
 • Mindfulness / ACT (Acceptance and Commitment Therapy);
 • Ouderbegeleiding / gezinsbegeleiding.

Gedurende een behandeling kan worden samengewerkt met school en/of andere disciplines. Dat ligt aan de hulpvraag en de afspraken die worden gemaakt over de behandeling. Na de afronding van de behandeling wordt een afsluitende brief naar de huisarts verstuurd.

kleine vlinder roze_2