INTAKE

Wie komt er?

Bij kinderen die nog op de basisschool zitten, worden in principe eerst alleen de beide ouders uitgenodigd. Bij kinderen en jeugdigen die op de middelbare school zitten, worden zowel de ouders als de kinderen / jeugdigen uitgenodigd. Jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar mogen (eerst) alleen komen, als ze dat willen.

Wat houdt het in?

Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en om klachten in kaart te brengen. Er zullen verschillende vragen worden gesteld over de klachten en uiteraard wordt ook stilgestaan bij sterke kanten.

Op het einde van het gesprek worden vervolgafspraken gemaakt. Indien alleen ouders aanwezig zijn geweest bij een intakegesprek wordt eerst een kennismaking met het kind gepland. Indien alleen de jongere / jongvolwassene aanwezig is geweest, wordt besproken of het zinvol is om een gesprek met de ouders erbij in te plannen.

Hoe lang duurt het?

Het intakegesprek duurt 45 minuten.

Hoe gaat het verder?

Aanvullend op het eerste gesprek wordt standaard gevraagd om 1 of meerdere vragenlijsten in te vullen, om klachten uitgebreider in kaart te brengen. Hiervoor zal in de meeste gevallen per e-mail een link worden toegestuurd. Aan het einde van een behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijst(en) opnieuw in te vullen, om het effect van de behandeling te kunnen meten.

In een tweede (of derde) gesprek wordt een samenvatting van alle verzamelde gegevens en het behandelplan besproken. Er wordt dan ook besproken hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en welk behandelpakket er aan zal worden gekoppeld. Er zijn verschillende pakketten:

  • kort (in totaal 5 gesprekken, incl. indirecte tijd);
  • middel (in totaal 8 gesprekken, incl. indirecte tijd);
  • intensief (in totaal 12 gesprekken, incl. indirecte tijd).

Voor cliënten die wonen in de regio Rivierenland is het sinds 2016 ook mogelijk om een Extra intensief zorgzwaartepakket te openen (max. 16 sessies, inclusief indirecte tijd).

In het tweede (of derde) gesprek wordt ook de brief besproken die zal worden verstuurd aan de huisarts (met een samenvatting van de klachten en het behandelplan). Tot slot worden vervolgafspraken ingepland en daarna start de behandeling.

Meenemen naar het intakegesprek

De volgende documenten dienen meegenomen te worden naar het intakegesprek:

  • Verwijsbrief van de (huis)arts;
  • Geldig legitimatiebewijs van degene die is aangemeld;
  • Toestemmingsverklaringen (deze worden gemaild na de aanmelding en dienen ingevuld en ondertekend afgegeven te worden);
  • Indien sprake is van 1 ouder met wettelijk gezag, dan dient daarvan een schriftelijk bewijs mee te worden genomen (dit is op te vragen bij de gemeente).

kleine vlinder lichtblauw